Obwieszczenia
STRONA: 2 z 33
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-08-30  |   Czas wytworzenia: 2023-08-30
Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia dotyczącego inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa, rozbudowa sieci wodociągowej”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-08-25  |   Czas wytworzenia: 2023-08-25
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 25.08.2023r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa, rozbudowa sieci wodociągowej” na działkach o numerach ewid. 1714/1, 1720, 1721/3, 1718/1, 1719 położonych w miejscowości Bachórz, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-08-24  |   Czas wytworzenia: 2023-08-24
Drukuj

Obwieszczenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 24.08.2023 dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska na odcinku Szklary – Bachórz od km około 180+362 do km około 186-955 wraz z odcinkami nawiązania oraz rozbiórką, budową, przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-08-22  |   Czas wytworzenia: 2023-08-22
Drukuj

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 130.000 zł

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-08-04  |   Czas wytworzenia: 2023-08-04
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 04.08.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: ,,Budowa telekomunikacyjnej napowietrznej linii kablowej i telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej” na działkach o numerze ewid. 1546, 1543/1, 1543/2, 1541/4, 1542/2, 1541/6, 1540/2, 1539/2, 1538/1, 1537/1, 1536/5, 1536/6, 1536/3, 1536/4 położonych w obrębie ewid. Dąbrówka Starzeńska, gmina Dynów oraz na działkach 3536, 3541, 3540, 3539 położonych w obrębie ewid. Bartkówka, gmina Miejska Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-08-01  |   Czas wytworzenia: 2023-08-01
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 01.08.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa, rozbudowa sieci wodociągowej” na działkach o numerach ewid. 1714/1, 1720, 1721/3, 1718/1, 1719 położonych w miejscowości Bachórz, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-07-25  |   Czas wytworzenia: 2023-07-25
Drukuj
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-07-24  |   Czas wytworzenia: 2023-07-24
Drukuj

Obwieszczenie Wójta Gminy Dynów z dnia 24.07.2023r., dotyczące wznowienia z urzędu postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Dynów z dnia 28.04.2023 r., znak: RIIKPiF.6733.9.2022/2023 dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: ,,Budowa telekomunikacyjnej napowietrznej linii kablowej i telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej” na działkach o numerze ewid. 1546, 1543/1, 1543/2, 1541/4, 1542/2, 1541/6, 1540/2, 1539/2, 1538/1, 1537/1, 1536/5, 1536/6, 1536/3, 1536/4 położonych w obrębie ewid. Dąbrówka Starzeńska, gmina Dynów oraz na działkach 3536, 3541, 3540, 3539  położonych w obrębie ewid. Bartkówka, gmina Miejska Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-07-21  |   Czas wytworzenia: 2023-07-21
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 21.07.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: ,,Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-052-93111 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1428R Łubno-Nozdrzec w m. Łubno gm. Dynów, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie” na działkach o numerach ewid. 289/1, 211, 210/6, 210/5 położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-07-18  |   Czas wytworzenia: 2023-07-18
Drukuj

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce nr ewid: 166/1 obręb Łubno, gmina Dynów, powiat rzeszowski”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Pierwsza stronaPoprzednia strona || Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 328