Geografia, historia, oświata
STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2006-05-01  |   Czas wytworzenia: 2006-05-01
Drukuj

Geografia gminny
Gmina Dynów administracyjnie położona jest w powiecie rzeszowskim województwa podkarpackiego. Zajmuje obszar 11 887 ha i zamieszkuje 7 452 osób. W skład gminy wchodzi dziewięć sołectw.Są to: Bachórz, Dąbrówka Starzeńska, Dylągowa, Harta, Laskówka, Łubno, Pawłokoma, Ulanica, Wyręby. Graniczy z gminami: Hyżne, Błażowa, Bircza, Jawornik Polski, Nozdrzec, Dubiecko. Obszar gminy położony w karpackiej części Dorzecza Sanu, na pograniczu Pogórza Dynowsko - Przemyskiego i Przemyskiego, charakteryzuje się bardzo urozmaiconą rzeźba terenu. Najwyższe wzniesienie wynosi 415 m n.p.m. Przez teren gminy przebiega rzeka San mająca w niektórych miejscach charakter górski. Wraz ze swoimi dopływami nadaje wiele uroku i piękna Ziemi Dynowskiej.

Trochę historii
Gmina Dynów jest jedną ze 160 gmin województwa podkarpackiego. Na mapie administracyjnej Polski zaistniała od roku 1991.  Pierwsze pisemne wzmianki mówiące o miejscowościach wchodzących w skład Gminy Dynów dotyczą Bachórza - rok 1377. W 1359 roku Kazimierz Wielki rozpoczął na tych terenach wielką akcję osiedleńczą, lokując na prawie niemieckim osady: Łubno - rok 1424, Laskówka - rok 1425, Ulanica - rok 1436, Pawłokoma - rok 1441, Dylągowa - rok 1484, Harta - rok 1429. Tereny gminy Dynów, podzielone pomiędzy różnych właścicieli, były miejscem rozstrzygania przez nich samych różnego rodzaju sporów i pretensji. Ostatnimi właścicielami ziem wchodzących obecnie w skład gminy Dynów była rodzina Skrzyńskich w Bachórzu i rodzina Starzeńskich w Dąbrówce Starzeńskiej.

Kultura i oświata
Na terenie gminy Dynów działa Gminna Biblioteka Publiczna w Dynowie z siedzibą w Bachórzu. W jej skład wchodzi 8 filii w : Nr 1 w Dąbrówce Starzeńskiej Nr 2 w Dylągowej Nr 3 w Harcie (Dom Strażaka) Nr 4 w Harcie (Dom Ludowy) Nr 5 w Laskówce Nr 6 w Łubnie Nr 7 w Ulanicy Nr 8 w Wyrębach Pod patronatem Gminy Dynów działają: Kapela Ludowa - „ Bachórzanie” (założona w 1959 roku), oraz Zespół Śpiewaczy Kobiet z Pawłokomy – „ Pogórzanki”. W miejscowości Harta istnieje Strażacka Orkiestra Dęta.

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu: 1789
Ilość dokumentów w dziale: 1