STRONA: 1 z 1
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2004-05-01  |   Czas wytworzenia: 2004-05-01
Drukuj

Instrukcja obsługi BIP

Biuletyn Informacji Publicznej jest informacyjnym serwisem WWW działającym zgodnie z USTAWĄ z dn. 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) oraz standardem określonym 17 maja 2002 r. przez ROZPORZĄDZENIE MSWiA (Dz. U. Nr 67, poz. 619). Kształt i zawartość Biuletynu wynika z treści w/w ustawy. 

1. Zawartość serwisu 
STRONA GŁÓWNA, której adres internetowy składa się ze znacznika bip, nazwy gminy (lub skróconej nazwy), oraz adresu domenowego regiony.pl (bip.nazwagminy.regiony.pl). W nagłówku strony widoczna jest pełna nazwa Biuletynu oraz link z logo do serwisu "www.bip.gov.pl". Po lewej stronie serwisu zlokalizowane jest rozwijane menu ( po najechaniu na pozycję menu wskaźnikiem myszki otwiera się submenu). W polu głównym znajdują się podstawowe informacje o gminie oraz jej herb.

2.Menu serwisu
INFORMACJE O GMINIE- pozycja zawiera sześć submenu zawierających informacje ogólne o gminie typu: historia gminy, geografia gminy, kultura i oświata, turystyka, aktualności, informacje ogólne o gminie. Poszczególne pozycje uaktywniają się po najechaniu na nie wskaźnikiem myszki i naciśnięciu lewego klawisza. Zlokalizowane są zawsze w głównym polu ekranu, w którego nagłówku opisany jest temat działu. Pozycje te mogą zawierać grafiki, linki do innych stron WWW.
WŁADZE GMINY - pozycja zawiera submenu prowadzące do "wizytówek" poszczególnych członków władz gminy (Wójt, Zastępcy, Przewodniczący Rady Gminy, Rada Gminy). W wizytówkach podawane są podstawowe informacje dotyczące osoby oraz dane umożliwiające z nią kontakt pocztowy, telefoniczny, lub za pośrednictwem Internetu. 
ORGANIZACJA I KOMPETENCJE GMINY - w pozycji tej zawarte są informacje dotyczące: Sekretarza, Skarbnika, Radcy Prawnego, Komisji Rady Gminy oraz Referatów. Znajduje się tutaj także status i forma prawna Gminy oraz jej kompetencje. 
PODMIOTY GMINY - pozycja zawiera informacje dotyczące osób prawnych, podmiotów państwowych i podmiotów samorządowych w Gminie. 
PRAWO LOKALNE - w pozycji tej zawarte są statut i regulamin gminy, uchwały, zarządzenia, protokoły, informacje dotyczące podatków i opłat w gminie, oraz ewidencje i archiwa. 
GOSPODARKA GMINY - znajdziemy tu dane dotyczące budżetu i majątku Gminy, inwestycji przeprowadzanych w Gminie, oferty inwestycyjne, strategię rozwoju Gminy, zagospodarowanie przestrzenne, informacje dotyczące gospodarki komunalnej oraz inne ważne informacje.
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE - w pozycji tej zawarte są oświadczenia majątkowe władz gminy oraz pozostałych osób, od których odpowiednie przepisy wymagają takiego obowiązku. Link do oświadczeń majątkowych znajduje się także w wizytówkach poszczególnych osób. 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE - znajdują się tutaj informacje dotyczące jednostek organizacyjnych w Gminie, tj.: szkoły, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej, domy (ośrodki) kultury, itp. 
JEDNOSTKI POMOCNICZE - w pozycji tej zawarte są informacje o Sołectwach Gminy. 
STOWARZYSZENIA I ZWIĄZKI CZŁONKOWSKIE - pozycja zawiera informacje o stowarzyszeniach i związkach członkowskich znajdujących się w Gminie
SPRAWY OBYWATELSKIE - znajdują się tu istotne informacje dla obywateli Gminy, dotyczące np.: spraw budowlanych, działalności gospodarczej, dowodów osobistych, itp. 
NIEUDOSTĘPNIONE W BIP - pozycja zawiera informacje o danych, których z racji odpowiednich przepisów nie można udostępniać publicznie.
WYSZUKIWARKA - pozycja ta pomaga wyszukać dokumenty lub informacje na podstawie tzw. słów znaczących. Jej działanie ogranicza się wyłącznie do poszczególnych Gmin i przebiega na zasadzie wyszukiwania informacji zawartych w plikach niekodowanych (w nagłówkach dokumentów, ich nazwach oraz w informacjach wpisanych otwartym tekstem). Wyszukiwanie nie może być przeprowadzone w treści dokumentów typu "doc". 
STATYSTYKI - pozycja ta informuje o ilości odwiedzin strony informacji publicznej. Statystyki dotyczą całkowitej liczby odwiedzin, odwiedzin poszczególnych działów, adresów IP używanych do przeglądania stron. 
ZESPOŁY REDAKCYJNE - znajdują się tu informacje o osobach odpowiedzialnych za publikacje biuletynu. 

3. Informacje dodatkowe
Dokumenty zawarte w BIP mogą być przedstawione w różnej formie: w postaci pliku o rozszerzeniu "doc", pliku o rozszerzeniu "html", pliku o rozszerzeniu "txt" pliku o rozszerzeniu "rtf" Pliki typu "html" oraz "txt" mogą być odczytywane bez pomocy dodatkowego oprogramowania. Pliki "doc" oraz "rtf" odczytane mogą być za pomocą MS Word lub systemowego programu WordPad 

 


Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

Ilość załadowań tej pozycji menu:
Ilość dokumentów w dziale: 1