Obwieszczenia
STRONA: 1 z 33
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-12-29  |   Czas wytworzenia: 2023-12-29
Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-12-20  |   Czas wytworzenia: 2023-12-20
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 20.12.2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: ,,Budowa stacji bazowej RZE7141A wraz z wewnętrzną linią zasilającą i kanalizacją kablową” na części działki o numerze ewid. 1184 położonej w miejscowości Ulanica, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-12-18  |   Czas wytworzenia: 2023-12-18
Drukuj

Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-12-18  |   Czas wytworzenia: 2023-12-18
Drukuj

Obwieszczenie o postępowaniu z udziałem społeczeństwa dla  przedsięwzięcia polegającego na „Poszerzeniu odkrywkowej eksploatacji łupków menilitowych ze złoża Ulanica – Wólka 1”, na tereny sąsiednich działek gruntowych” nr ewid. 22, 37/2, 38, 39, 40, 41, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 78, 79, 81, 82, 84 w miejscowości Ulanica, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-12-11  |   Czas wytworzenia: 2023-12-11
Drukuj
Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-12-11  |   Czas wytworzenia: 2023-12-11
Drukuj

Obwieszczenie o wydaniu decyzji znak: RIIKPiF.6220.4.2023 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej  o mocy do 1MW na działce nr ewid: 166/1 obręb Łubno, gmina Dynów, powiat rzeszowski”

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-12-08  |   Czas wytworzenia: 2023-12-08
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 08.12.2023r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: ,,Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia – spięcia  w miejscowościach Wesoła i Wyręby” na działkach o numerach ewid. 74/2, 153 położonych w obrębie ewid. Wyręby, gmina Dynów oraz na działce 11078 położonej w obrębie ewid. Wesoła, gmina Nozdrzec.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-10-11  |   Czas wytworzenia: 2023-10-11
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 11.10.2023 r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: ,,Budowa odcinka gazociągu średniego ciśnienia – spięcia  w miejscowościach Wesoła i Wyręby” na działkach o numerach ewid. 74/2, 153 położonych w obrębie ewid. Wyręby, gmina Dynów oraz na działce 11078 położonej w obrębie ewid. Wesoła, gmina Nozdrzec.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-09-22  |   Czas wytworzenia: 2023-09-22
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 22.09.2023r. dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: „Budowa przyłącza kablowego SN 15kV do oczyszczalni ścieków w Bachórzu” na działkach o numerach ewid. 1721/13, 1721/14, 1721/3, 1720, 1714/1 położonych w miejscowości Bachórz, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian
Wprowadził: Stanisław Baran   |  Udostępniono: 2023-09-04  |   Czas wytworzenia: 2023-09-04
Drukuj

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY DYNÓW z dnia 04.09.2023r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania pn.: ,,Stabilizacja osuwiska nr ewid. 18-16-052-93111 w celu zabezpieczenia drogi powiatowej nr 1428R Łubno-Nozdrzec w m. Łubno gm. Dynów, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie” na działkach o numerach ewid. 289/1, 211, 210/6, 210/5 położonych w miejscowości Łubno, gmina Dynów.

link do dokumentu

Podmiot publikujący: Urząd Gminy DynówZatwierdził do publ.: Sekretarz Gminy
Wytworzył informację: Stanisław BaranRejestr zmian: brak zmian

|| Następna stronaOstatnia strona

Ilość załadowań tej pozycji menu: 2419
Ilość dokumentów w dziale: 328